Západočeská pobočka

Setkání složek a kolektivních členů ČAS

Vážení členové pobočky, v sobotu 12. 4. 2014 se v Jihlavě uskuteční tradiční setkání složek ČAS. Místem konání bude Vysoká škola polytechnická. Hlavním tématem našeho setkání bude práce s talentovanou mládeží, vzdělávání a popularizace. Dále se bude diskutovat o dalším rozvoji Astronomické olympiády.

Na setkání složek vystoupí organizátoři Astronomické olympiády a celá akce proběhne pod patronací projektu PERUN – Péče, rozvoj, uplatnění nadání, který se věnuje talentované mládeži.

PROGRAM

8:30prezence
9:30zahájení, přivítání
9:40informace o České astronomické společnosti (projekty, přehled akcí)
9:55Pobočka Vysočina a akce pro děti
10:10Projekt PERUN
10:30Astronomická olympiáda - příprava krajských kol
11:00přestávka
11:15Spolupráce s Českou kosmickou kanceláří: Inspirovat, motivovat, podporovat!
11:30Astronomická expedice v Úpici pro mládež
11:45Programy pro mládež Klubu astronomů Liberecka
12:00Školní hvězdárna - program výuky astronomie na základních školách
12:15oběd
13:30Předání Ceny Jindřicha Zemana + laureátská přednáška
14:15Předání ceny Zdeňka Kvíze 2014 + laureátská přednáška Můj život s kometami
15:15přestávka
15:30Popularizační a vzdělávací aktivity Západočeské pobočky
15:45Vzdělávání zájemců (nejen) o astronomii aneb projekty trochu jinak
16:00Příležitosti a Společnost pro meziplanetární hmotu
16:15Jak zaujmout děti vesmírem?
15:45Vzdělávání zájemců (nejen) o astronomii aneb projekty trochu jinak
16:30přestávka
16:45Noc vědců pro děti i dospělé
17:00Slunce, vedení stážistů a diplomantů, ohlédnutí po 45 letech
17:15Amatérská hvězdárna v péči dobrovolníků
17:30Radioteleskop do každé rodiny
17:45Větší tma přináší světlo do naší činnosti
18:00předpokládaný závěr
19:00večeře

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 8. 4. 2014

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti