Západočeská pobočka

Soví noc 2014

Po několika letech se opět povedlo uskutečnit akci, kterou jsme pojmenovali Soví noc. Smyslem této akce je pozorování nočních „dravců“ z ptačí říše. Akce se uskutečnila v sobotu 1. března 2014 pod taktovkou předsedy Nepomuckého Ornitologického Spolku (NOS) Václava Kováře. V průběhu soumraku jsme se sešli nedaleko Měcholup, kde jsme se pokoušeli na nahrávku nalákat kulíška nejmenšího, leč bez úspěchu. Co se nepovedlo s kulíškem, to nám vynahradil puštík, který na pouštěné zvuky velmi dobře reagoval a několikrát kolem nás prolétl. Dokonce se posadil nedaleko nás, ale vzhledem k pokročilé tmě nebyl vidět. Jak blízko se nacházel, jsme ale brzy zjistili, protože suchá větev, na které seděl, se pod ním utrhla a s rachotem padla k zemi, jen několik metrů od nás.


Cestu na další stanoviště jsem si i zpříjemnili astronomickým pozorováním, kde kolega Ondřej Trnka krátkou přednáškou pod nepříliš jasnou oblohou seznámil členy ornitologického spolku s aktuálními astronomickými objekty na noční obloze.

Závěr našeho putování byl ukončený před branou Zámku Zelená Hora, kde jsme opět pozorovali puštíky, kteří velmi dobře reagovali na naše nahrávky. Velké díky tedy patří Václavu Kovářovi, který nás nocí provázel a bez něhož by se tyto akce nedaly realizovat.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 7. 4. 2014

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti