Západočeská pobočka

Jaký byl únorový Astrovečer?

V pondělí 17. 2. se uskutečnil na půdě Hvězdárny a planetária Plzeň první Astrovečer roku 2014, který byl napěchovaný řadou příspěvků a informací. Jako první se ujal slova Marek Česal, který nás seznámil s výsledky svého jednání s představiteli města Domažlice o projektu Evropská noc vědců Domažlice 2014. Město přislíbilo svoji účast a ve všech bodech jednání došlo ke shodě. Můžeme tedy začít podrobně plánovat tuto akci. Svoji účast již přislíbilo Oddělení fyziky FPE ZČU.

Na příspěvek Marka Česala o Evropské noci vědců navázal Ondřej Trnka s projektem Hvězdy nad Plzní. Smyslem projektu je ukázat krásy noční oblohy občanům města Plzně a všem ostatním, kteří se vydají na předem vybraná místa našeho kraje nezasažená světelným znečištěním. Na těchto místech pak budou probíhat astronomická pozorování.

Velmi zajímavé povídání si pro všechny zúčastěné připravil i Jakub Toman, jehož příspěvek Mini planety představil možnosti zpracování astronomických fotografií. Součástí prezentace byla i názorná ukázka, jak si takovou mini planetu vytvořit.O hranicích sluneční soustavy, její definici a historickém vývoji nás ve své prezentaci informoval Ota Kéhar. A kdo si myslel, že je to jednoduché, tak se zmýlil. Astronomie podobně jako další vědní obory prochází neustálým vývojem poznání. A jak objevujeme nové poznatky, tak se nám mění i pohled na vývoj samotné sluneční soustavy. Není to tak dávno, kdy jsme např. vyřadili "planetu" Pluto ze sluneční soustavy.

Po čistě astronomické přednášce následoval příspěvek Josefa Jíry o chystaných aktivitách pobočky. Hovořili jsme nejenom o zájezdu do technického muzea v Mnichově, ale i o chystané akci Brdy jako raketová základna nebo o geologické exkurzi, která by se měla uskutečnit 17. 5. 2014. Všichni zúčastnění pak měli možnost výběru z několika exkurzí. Pro rok 2014 to vyhrála návštěva Hornického muzea v Příbrami. Závěr našeho setkání se pak nesl v duchu praktických ukázek z kosmonautiky, které si připravil Marek Česal.

Z přiložených fotografií Ondřeje Trnky, Radky Žákové a Jakuba Tomana si můžete udělat obrázek o celé akci.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 5. 5. 2014

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti