Západočeská pobočka

Astrovečer aneb setkání zájemců o astronomii

Dovolte mi, abych vás pozval na tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti, pro které se vžilo označení „Astrovečer“. Naše setkání se uskutečňují v nepravidelných intervalech v průběhu roka zpravidla na půdě Hvězdárny a planetária Plzeň(U dráhy 11, kousek nad 3. bránou Škodovky). Cílem tohoto setkávání je popularizovat astronomii formou krátkých přednášek a informovat členskou základnu o aktivitách pobočky. Náš první „Astrovečer“ roku 2014 se uskuteční 17. února na výše uvedené adrese.


Začátek:17. 2. 2014 od 18:00
Přednášející:členové ZpČAS a H+P Plzeň
Místo konání:Učebna H+P, U Dráhy 11, Plzeň

Program „Astrovečera“:

Evropská noc vědců Domažlice 2014 (M. Česal)

Projekt „Hvězdy nad Plzní“ (O. Trnka)

Vyberte si geologickou exkurzi (J. Jíra)

Mini planety - možnosti zpracování fotografických panoramat (J. Toman)

Akce pobočky zájezd do Mnichova, Brdy jako raketová základna (J. Jíra)

Hranice sluneční soustavy (O. Kéhar)

Rubrika střípky a zajímavosti

Pár praktických ukázek z kosmonautiky (M. Česal)

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 12. 2. 2014

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti