Západočeská pobočka

Poslední Astrovečer v roce 2013

Pomalu se blíží termín posledního Astrovečera v roce 2013, který se uskuteční v prostorách Hvězdárny a Planetária Plzeň v termínu 25. 11. 2013 od 18h. Program našeho setkání bude velmi bohatý a zaměří se především na akce, které pobočka pořádala nebo se na nich podílela. Proto neváhejte a zúčastněte se. Mile rádi si vyslechneme Vaše podněty a připomínky k programu na rok 2014.

  • Ohlédnutí za rokem 2013 (M. Česal)
  • Evropská Noc vědců Klatovy 2013 ve fotografii (J. Jíra)
  • Program pobočky na rok 2014 (M. Česal a J. Jíra)
  • Manětínská oblast tmavé oblohy 2013 (O. Trnka)
  • Sviťme si na cestu …ne na hvězdy 2013 (J. Jíra)
  • Technologie 3D planetária (J. Toman)
  • Polární záře 2013 – soubor fotografií z expedice (L. Honzík)
  • Střípky a zajímavosti

Autor článku: Marek Česal
Aktualizace: 24. 11. 2013

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti