Západočeská pobočka

Evropská noc vědců

Logo

Západočeská pobočka České astronomické společnosti (ZpČAS) se Evropské noci vědců účastní již od roku 2005. První ročník uspořádala na hvězdárně v Rokycanech ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Hvězdárnou v Rokycanech. Již první ročník napověděl, že se jedná o velmi zajímavou akci, která svým charakterem může zaujmout i laickou veřejnost. Proto také naše společnost považuje tento projekt za velmi významný a snaží se každým rokem program rozšiřovat a zkvalitňovat nejen po obsahové a odborné stránce. O tom, že se nám to daří, snad vypovídají stovky návštěvníků na Klatovském náměstí, kam jsme zavítali v letošním roce 2013. Klatovy se tak staly šestým městem Plzeňského kraje, kde jsme uspořádali Evropskou Noc Vědců (ENV).

Město Klatovy patří k okresním městům v Plzeňském kraji a často se o něm hovoří jako o bráně Šumavy. Bývalé královské město má velmi bohatou historii sahající až do třináctého století. Klatovy naleznete cca 40 km od Plzně a po Plzni jsou druhým největším městem tohoto kraje, s počtem obyvatel přesahující číslo dvacet dva tisíc.

Celý projekt Evropská noc vědců Klatovy 2013 se uskutečnil v pátek 27. 9. 2013 na Náměstí Míru od 16 do 23 hodin. Na místním náměstí se prezentovalo celkem 11 organizací. Kromě Západočeské pobočky ČAS a města Klatovy jako organizátorů se projektu účastnily také Oddělení fyziky PEF ZČU v Plzni, Střední zdravotnická škola Klatovy, SPŠ Klatovy, SŠZP Klatovy, Základní škola Plánická ulice, Masarykova základní škola Klatovy, Základní škola Čapkova ulice, Základní škola Klatovy Tolstého a Gymnázium Jaroslava Vrchlického z Klatov. Celkem se programu účastnila více než padesátka organizátorů a demonstrátorů. Potěšující je, že většinu jich tvořili studenti a žáci škol, kteří se také podíleli na tvorbě programu. Program pro návštěvníky se skládal z přednášek, výstav, pozorování a pokusů.

Panoramatický snímek zachycuje Náměstí Míru v Klatovech s nainstalovanými stany a vybalenou technikou.

Jedním z hlavních aktivit našeho programu byl blok přednášek, který probíhal samostatně a nezávisle na dalších aktivitách v přednáškovém sále Dominikánského kláštera. Přednášky na sebe časově navazovaly a návštěvníci ENV se mohli samostatně rozhodnout, zda chtějí vidět pokusy na náměstí nebo si poslechnout přednášku plnou zajímavých informací z astronomie ale i fyziky. Prvním přednášejícím s astronomickým tématem se stal RNDr. Miroslava Randa, Ph.D. z Oddělení fyziky FPE ZČU a tématem jeho přednášky byly kosmické srážky „Chicxulub, Tunguska, ... Kdy Zemi čeká další srážka?“ Na jeho přednášku pak navázal Bc. Ondřej Trnka člen ZpČAS a pracovníka HaP s tématem „Projekt Apollo – cesta na Měsíc či podvod století“, která svým obsahem byla velmi zajímavá. Třetí přednášku pojmenovanou „Antigravitace aneb létáme s fyzikou – mýty a fakta“ pak provázelo obrovské množství pokusů, které si pro posluchače připravil PhDr. Pavel Masopust, Ph.D., z Oddělení fyziky FPE ZČU. Závěrečnou přenášku měl doc. Dr. Ing. Karel Rauner „Fyzika a psychotronika – je možné rozsvítit žárovku silou vůle?“. Celkem se přednášek účastnilo více než 140 posluchačů. V předsálí přednáškového sálu byla pro posluchače připravena část naší astronomické výstavy Klenoty noční oblohy. Na náměstí si pak návštěvníci mohli prohlédnout výstavu věnovanou světelnému znečištění nebo model sluneční soustavy v měřítku 1: 28 miliardám.

Nejzajímavější část našeho programu se ale odehrávala na náměstí, kde v jednom velkém a řadě menších stánků probíhaly zajímavé pokusy z fyziky, chemie či biologie, doplněné i řadou her. Jaké pokusy zajímaly veřejnost nejvíce? To je velmi složitá otázka, na kterou by snad mohly odpověď přiložené fotografie, které dokumentují celý průběh našeho projektu.

Každý správný astronomický program musí být zpestřený astronomickým pozorováním. Ne jinak tomu bylo i v Klatovech, kde se na poslední chvíli umoudřilo počasí a my mohli pozorovat dovezenými dalekohledy hvězdokupy a další deep sky objekty. Což by nebylo možné bez zhasnutého pouličního osvětlení a kostela, které pro nás zajistilo město.

Během celého večera probíhala soutěž o řadu věcných cen s astronomickou tématikou od astronomické literatury, až po malý astronomický dalekohled. Soutěž vyvrcholila před poslední přednáškou ve 20:45 losováním vítězů o uvedené věcné ceny. Hlavní cenu, kterou byl dalekohled, vyhrál Matyáš Požárek z Klatov. Dalším oceněným se stala Michaela Zborníková a Jiří Sládek.

Na závěr svého článku bych rád ještě jednou poděkoval všem organizátorům a účastníkům, kteří se podíleli jak na organizaci, tak i na samotném průběhu velmi vydařené akce. O tom, že se akce povedla, vypovídají jednak ohlasy návštěvníků, tak i samotná celková účast, která dosáhla čísla cca 1100 účastníků. Samotných přednášek se pak účastnilo více než 140 posluchačů. Což je v dnešní době pěkné číslo i pro tak velké město. Velký dík ale patří také zástupcům města Klatovy, bez jejichž přispění by se nedala tato akce uskutečnit v takovém rozsahu.

Přiložené fotografie jsou dílem těchto autorů Ondřej Trnka, Josef Jíra, Michal Hron, Rostislav Klemsa, Marek Česal. Autorům děkujeme za možnost jejich zveřejnění.


Odkazy na zajímavé články:

Fotografická galerie Evropská noc vědců Klatovy 2013

Věda v ulicích 2013

Manětínská oblast tmavé oblohy 2013

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 4. 10. 2013

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti