Západočeská pobočka

Členské příspěvky 2014

Je tu podzim a s ním, nastává nejenom změna času, ale i povinnost zaplatit členské příspěvky. Výbor pobočky se rozhodl ponechat výši členského příspěvku na rok 2014 na stejné úrovni 50,-. To samé platí i o rozhodnutí výkonného výboru ČAS, který výši příspěvku nechal na stejné úrovni jako v předcházejících letech, tedy 400,-. Výdělečně činní členové v roce 2014 zaplatí 450 Kč, ti kteří mají nárok na slevu (studenti, důchodci, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené) zaplatí 350 Kč. I  nadále platí, že členové ČAS budou dostávat zdarma časopis Astropis s vloženou přílohou Kosmické rozhledy. Na rozdíl od předchozích let nás ale čeká několik zásadních změn. Tou první je, že výbor pobočky se rozhodl od nového roku zrušit vydávání přílohy ŽaČas, která byla přílohou AI. Je to reakce na nezájem členské základny se podílet na vydávání tohoto zpravodaje. Z výzvy, kterou jsme uveřejnili v našem zpravodaji, reagoval pouze jeden čtenář! Sami asi uznáte, že psát pro někoho, kdo to nečte, nemá smyl. Proto veškeré další články, aktuality a upozornění budou vycházet na webových stránkách pobočky nebo prostřednictvím e-mailu.

Druhou zásadní změnou je samotná platba. Hradit příspěvky je možné pouze převodem na pobočkový účet u FIO banky 2300452470/2010. V oddílu zprávy pro příjemce uveďte účel platby a u hostujících členů jejich kmenovou složku ČAS. Komu není výše celkové platby zřejmá, může se s dotazy obracet na pokladníka Marka Česala 602152366 nebo na e-mail vybor@zpcas.cz. V průběhu prosince by se ve vaší schránce měla objevit členská legitimace platná pro rok 2014. Pravděpodobně bude přiložena k poslednímu číslu Astropisu. V případě nezaplacení do výše uvedeného termínu, končí Vaše členství ve společnosti i pobočce k 31. 12. 2013!

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 29. 9. 2013

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti