Západočeská pobočka

Manětínská oblast tmavé oblohy 2013

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s městem Manětín a Hvězdárnou a planetáriem Plzeň uspořádala pro širokou veřejnost 19. 7. 2013 akci, kterou jsme pracovně pojmenovali „Manětínská oblast tmavé oblohy 2013“. Jednalo se o první ročník popularizační akce, která si vzala za cíl představit astronomické aktivity našich organizací a upozornit na stále se zhoršující podmínky stavu noční oblohy. A proč zrovna v Manětíně? Manětínská oblast je pro astronomickou komunitu z Plzeňského kraje vyhlášená svoji zachovalou noční oblohou, proto jsme chtěli touto naší aktivitou napomoci k větší propagaci této oblasti, jak mezi laickou tak i astronomickou komunitou. O tom, jak se celá akce podařila snad napoví přiložené fotografie několika autorů, kteří monitorovali celý průběh akce.

Celá akce začala ve 14h na Manětínském náměstí nedaleko kostela sv. Jana Křtitele, kde byla pro návštěvníky připravena celá řada aktivit od pozorování Slunce, přes fyzikální pokusy až po tematické hry pro ty nejmenší. Pozorování Slunce se neobešlo bez tradičního pozorování fotosféry ale i krásných protuberancí, které mohli návštěvníci obdivovat v chromosférickém dalekohledu Hvězdárny a planetária Plzeň. Mezi velmi zajímavé a taky velmi poučné patřily pokusy našich kolegů z Pedagogické fakulty oddělení fyziky, kteří si připravili řadu pokusu s elektřinou a elektrostatikou. Největším lákadlem se stal Teslův transformátor, který generoval napětí 240000 voltů. Zároveň bych neměl opomenout řadu zajímavých stolních her s astronomickou tématikou, které přilákaly nejenom děti, ale i jejich tatínky či dědečky. Kromě aktivit na náměstí byl v místním zámeckém parku nainstalován model sluneční soustavy, kde v pravidelných intervalech probíhaly komentované prohlídky od členů Západočeské pobočky.

Součástí našeho programu byly i astronomické přednášky, které probíhaly v místním kulturním centru. První přednášku s názvem „Jak daleko vidíme do vesmíru“ prezentoval ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň Lumír Honzík. Na jeho povídání pak navázal Ondřej Trnka s přednáškou „Projekt Apollo – cesta na Měsíc či podvod století?“ Program astronomických přednášek byl zpestřený soutěží o astronomickou literaturu.

Závěr našeho programu patřil pozorování noční oblohy z místního náměstí dovezenou astronomickou technikou, a to také díky tomu, že představitelé města dokázali zajistit zhasnutí náměstí, které velmi napomohlo ke zlepšení pozorovacích podmínek. Na náměstí se tak nakonec sešlo necelých tři sta nadšených astronomických pozorovatelů.

Z mého pohledu, jako jednoho z organizátorů, mohu s klidným svědomím prohlásit, že akce se velmi povedla. Komu se podaří přilákat na odpolední program více než dvě stovky nadšených návštěvníků a to především dětí. Komu v dnešní době přijde na astronomické přednášky téměř sto posluchačů a na noční pozorování tři stovky nadšených pozorovatelů, a to ve městě s počtem jen těsně přesahující 1000 obyvatel. Domnívám se, že tyto aktivity jsou zdárným příkladem jak napomoci v popularizaci nejenom astronomie ale i dalších vědních oborů. To vše by se ale nedalo uskutečnit bez nadšených členů ZpČAS, pracovníků HaP Plzeň a představitelů města Manětín. Velký dík patří právě kolegovi Vaškovi Sidorjakovi, který s touto myšlenkou, uspořádat v jeho městě netradiční astronomickou akci, přišel.


Galerie fotografií Jakuba Tomana a Vaška Sidorjaka:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 1. 9. 2013

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti