Západočeská pobočka

Dětský den Štěnovice

Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem města Plzně se letos bude opětovně podílet na pořádání Dětského dne ve Štěnovicích. Letošní ročník proběhne již 25. května od 13 hodin na štěnovickém fotbalovém hřišti.

Děti se mohou těšit u našeho astronomického stanoviště nejen na vědomostní soutěž, ale i na test rovnováhy, mohou si zkusit svoji orientaci v prostoru, či se za jasného počasí zadívat astronomickými dalekohledy na Slunce, v případě oblačnosti na vzdálené obrázky astronomických objektů. Než naše stanoviště opustí, budou odměněny drobnými dárky ve formě sladkostí, stejně tak, jako u jiných stanovišť. A těch nebude málo! V závěru obdrží každé dítě špekáček, který si bude moci opéci a na úplný závěr se každý rok vypouští nafouknuté pestrobarevné balónky, které se ochotně vznášejí k nebi. To pak vypadá, jako by na něj děti rozsypaly lentilky.

Takže, pokud nemáte na sobotu 25. 5. 2013 v plánu nic zajímavého a máte okolo sebe dovádivé děti, nemeškejte a přijeďte se společně s nimi pobavit. Jistě nebudete litovat. Vždyť co může být pro dospělé potěšujícího, nežli radostné a spokojené děti.

Autor fotografií: Jakub Toman

Galerie: Den dětí Štěnovice 2011

Autor článku: Mirka Plzáková
Aktualizace: 13. 5. 2013

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti