Západočeská pobočka

Plenární schůze pobočky a přednáška prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc.

Tři roky uběhly jako voda a výbor (opět) svolává plenární schůzi Západočeské pobočky České astronomické společnosti.

Uskuteční se v sobotu 9. března 2013 od 09.00 hod v přednáškovém sále hvězdárny v Rokycanech. Hvězdárna bude otevřena již o půl hodiny dříve. V souladu se stanovami výbor prohlašuje tuto schůzi veřejnou. Program: zahájení, prezence, schválení programu, volba komisí, zpráva o činnosti a hospodaření, představení kandidátů do výboru pobočky a delegátů na sjezd ČAS, volby, diskuze o činnosti a budoucím směřování pobočky.

Odstupující výbor by touto cestou chtěl vyzvat všechny členy pobočky, aby na plenární schůzi přijeli především proto, aby nově zvolený výbor měl co největší podporu členů. Svou neúčastí minimálně „oberete“ své aktivní kolegy o půl hodiny jejich života. Dle stanov společnosti je totiž plenární schůze usnášeníschopná pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů pobočky. V opačném případě se musí čekat 30 minut, pak se teprve může pokračovat i při nižším počtu přítomných.


Ale abychom jen nehromovali, pokusíme se i lákat. Aby vám cesta do Rokycan „stála za to“, uskuteční se od 15 hodin, na stejném místě jako plenární schůze, přednáška prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc. s názvem „Rok 2012 ve fyzice a v astronomii“. Přednáška bude zamyšlením nad uplynulým rokem z hlediska významných objevů ve fyzice a astronomii. Za všechny jmenujme objev Higgsovy částice, objev mostu temné hmoty mezi dvěma kupami galaxií, objev hvězd rodících se z uzlíků v plazmových vláknech nebo myšlenku hledání částic temné hmoty za pomoci tokamaků. Věnovat se budeme i udělení poslední Nobelovy ceny za vývoj nové technologie kvantových měření, která usnadní mj. vývoj kvantových počítačů. Přednáška bude přístupná veřejnosti.

V případě dobrého počasí bude hvězdárna členům pobočky k dispozici i obě noci přiléhající ke dni plenární schůze. Využít můžete dalekohledy hvězdárny, nebo i vlastní – pro ty bude k dispozici terasa na střeše.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 10. 3. 2013

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti