Západočeská pobočka

Evropská noc vědců

Západočeská pobočka České astronomické společnosti (ZpČAS) se Evropské noci vědců účastní již od roku 2005. První ročník uspořádala na hvězdárně v Rokycanech ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Hvězdárnou v Rokycanech. Již první ročník napověděl, že se jedná o velmi zajímavou akci, která svým charakterem může zaujmout i laickou veřejnost. Proto také naše společnost považuje tento projekt za velmi významný a snaží se každým rokem program rozšiřovat a zkvalitňovat nejen po obsahové a odborné stránce. O tom, že se nám to daří, snad vypovídají stovky návštěvníků na Nepomuckém náměstí, kam jsme zavítali v letošním roce 2012. Nepomuk se tak stal pátým městem Plzeňského kraje, kde jsme uspořádali Evropskou Noc Vědců (ENV).

Logo

Město Nepomuk patří k vyhledávaným turistickým cílům. Má bohatou historii a je spojeno s místním rodákem sv. Janem Nepomuckým ale také zámkem Zelenou Horou, kde se točil film Černí baroni. Nepomuk najdete na západě Čech zhruba 35 km jihovýchodně od Plzně a patří k menším okresním městům s počtem obyvatel přesahující číslo 3500 tisíce, o to víc nás může těšit hojná návštěvnost a skvělý přístup představitelů města.

Projekt ENV Nepomuk 2012 začal v pátek 28. 9. na Nepomuckém náměstí Augustina Němejce v 16:30 za účasti našich partnerů a kolegů z Hvězdárny a planetária Plzeň (HaP), Oddělení fyziky PEF ZČU v Plzni, Gymnázia Jaroslava Vrchlického z Klatov, Gymnázia Blovice a ZŠ Nepomuk a Žinkovy. Součástí projektu se stal i program Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku. Celkem se programu účastnila více než padesátka organizátorů a demonstrátorů. O to víc je potěšující, že většinu jich tvořili studenti a žáci škol, kteří se také podíleli na tvorbě programu. Samotný program pro návštěvníky pak můžeme rozdělit do několika samostatných okruhů, patří sem přednášky, výstavy, pozorování, pokusy, noční akrobacie a soutěže, viz přiložený panoramatický snímek.

Panoramatický snímek zachycuje náměstí s nainstalovanými stany a vybalenou technikou na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku.

Jednou z hlavních aktivit našeho programu byl blok přednášek, které probíhaly samostatně a nezávisle na dalších aktivitách. Bylo to poprvé v naší historii pořádání ENV, kdy se jednotlivé přednášky střídaly od začátku až do konce programu. Nutno dodat s nezanedbatelnou účastí veřejnosti, což bylo velmi potěšující a naznačuje to, jakou cestou se naše aktivity mohou ubírat v následujících ročnících. Prvním přednášejícím byl Lumír Honzík ředitel HaP, jehož přednáška „Přežije lidstvo katastrofický rok 2012“ odstartovala celý přednáškový maraton. Po něm následovala přednáška Bc. Ondřeje Trnky člena ZpČAS a pracovníka HaP „Projekt Apollo – cesta na Měsíc či podvod století“, která svým obsahem byla velmi zajímavá a poučná. Třetím přednášejícím se stal Jakub Toman člen ZpČAS s přednáškou „Družice SDO - kombajn na Slunce“, který na poslední chvíli nahradil doktora Michaela Prouzu, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Poslední přednáškou v místní Městské galerii byla přednáška RNDr. Miroslava Randy, Ph.D. z Oddělení fyziky FPE ZČU, tématem jeho přednášky byly kosmické srážky „Chicxulub, Tunguska, ... Kdy Zemi čeká další srážka?“ Zapomenout bych také neměl na přednášku Bc. Ondřeje Trnky o základech astronomické fotografie pro místní fotoklub, která proběhla v nafukovacím stanu na náměstí. Celkem se přednášek účastnilo více než 150 posluchačů.

Posluchači přednášek z Městské galerie pak měli možnost v průběhu přestávek shlédnout hned dvě výstavy nejen s astronomickou tématikou. Hned v přednáškových prostorách prvního patra byla nainstalovaná výstava HaP o přírodních katastrofách. V přízemí pak byla nainstalovaná fotografická výstava členů ZpČAS, kde se návštěvníci mohli seznámit s více jak osmdesáti fotografiemi. Tato výstava byla nainstalovaná již několik týdnů před začátkem ENV a stala se upoutávkou na náš program. Za celou dobu prezentace ji shlédlo několik stovek návštěvníků. Jelikož je Městská galerie, kde probíhaly přednášky, umístěna trochu stranou od náměstí, byla cesta tímto směrem zatraktivněna modelem sluneční soustavy v měřítku 1: 28 miliardám, který u velké většiny návštěvníků probudil zamyšlení nad velikostí a vzdáleností těles ve sluneční soustavě.

Asi nejatraktivnější část celého programu, byla pro návštěvníky připravena na náměstí Augustina Němejce, kde ve dvou velkých stanech probíhaly zajímavé pokusy z fyziky, chemie či biologie, doplněné řadou stolních her. Nezapomenutelným zážitkem se tak pro ty nejmenší mohla stát jedlá kometa v podání Marka Česala v rámci jeho programu astronomická kuchařka nebo elektrické výboje, či světelný meč v podání Pavla Masopusta. Zapomenout bych neměl ani na pokusy či experimenty ostatních účastníků, ale to by vydalo na samostatný článek. Součástí programu byl i nafukovací stan projektu Plzeň 2015, kde probíhaly přednášky a astronomická pohádka pro ty opravdu nejmenší návštěvníky.

Každý správný astronomický program musí být zpestřený astronomickým pozorováním. Ne jinak tomu bylo i v Nepomuku, kde se na poslední chvíli umoudřilo počasí a my mohli pozorovat dovezenými dalekohledy nejenom sluneční skvrny či protuberance, ale i hvězdokupy a další deep sky objekty. Což by nebylo možné bez zhasnutého pouličního osvětlení a kostela, které pro nás zajistilo město. Bohužel jedinou kaňkou na kráse byl Měsíc takřka v úplňku, který znemožňoval pozorování slabších objektů. Na druhou stanu nás mohou těšit krásné fotografie halových jevů, které jsme pozorovali ještě před západem Slunce. Kromě samotných astronomických objektů si také návštěvníci našeho programu mohli povšimnout létajících a barevně blikajících objektů po obloze, které nebyly ničím jiným než modelářskou show v podání Michal Smutného a Matuše Čopana.

Během celého večera probíhala soutěž o řadu věcných cen, astronomickou knihu, předplatné časopisu Astropis a malý astronomický dalekohled. Soutěž vyvrcholila před poslední přednáškou ve 21:15 losováním vítězů o uvedené věcné ceny. Hlavní cenu, kterou byl dalekohled, vyhrál Tomáš Hlinka z Blatné.

Jak hodnotit tuto akci? Vzhledem k tomu, že se návštěvnost jednotlivých expozic dle našich odhadů blížila číslu 800 návštěvníků a samotných přednášek se účastnilo více než 150 posluchačů, tak mi nezbývá než hovořit v superlativech. Musíme si taky uvědomit, že vybraný termín 28. 9. nebyl příliš šťastný pro konání takové akce (státní svátek a prodloužený víkend). V neposlední řadě je zajímavé si uvědomit, že Nepomuk má něco málo přes 3500 stálých obyvatel, proto můžeme tuto akci hodnotit velmi pozitivně. To vše by se ale nedalo uskutečnit bez podpory naší členské základny a našich partnerů Hvězdárny a planetária Plzeň, Oddělení obecné fyziky PEF ZČU v Plzni, Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy, Gymnázia Blovice, ZŠ Nepomuk a ZŠ Žinkovy, a proto jim touto cestou ještě jednou děkujeme. Velký dík ale patří také zástupcům města Nepomuk, bez jejichž přispění by se nedala tato akce uskutečnit v takovém rozsahu. Jmenovitě bych chtěl poděkovat Janě Benediktové z Městského muzea a galerie Nepomuk a panu starostovi Václavu Kovářovi.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 10. 10. 2012

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti