Západočeská pobočka

Jak hluboko uvidíte?

logo

V červencovém čísle zpravodaje ročníku 2012 byl otištěn článek kolegy Václava Kalaše na téma "Kolik souhvězdí můžeme spatřit z České republiky?". Jeho rozšířenou verzi si můžete přečíst na stránkách HaP Plzeň . Současně vznikl nápad uspořádat na toto téma dlouhodobou soutěž.Soutěž společně vyhlásily Západočeská pobočka České astronomické společnosti a Hvězdárna a planetárium Plzeň. Její začátek a konec byly pro snazší zapamatování stanoveny na maximum Perseid (12. 8. 2012 - 12. 8. 2013).

Úkolem bylo, pokusit se spatřit co nejvíc souhvězdí (nebo alespoň jejich částí - u těch "jižnějších"). Podmínkou bylo, aby se pozorování uskutečnilo z území České republiky a měl o něm být pořízen alespoň písemný zápis. Stejně jako u  Messierovského maratónu byla soutěž pouze otázkou "pozorovatelské cti" účastníků. A jak to dopadlo?
Konečné výsledky

Pozorovatel Počet souhvězdí Mapa spatřených souhvězdí
Jiří Kubánek 67 Kubánek
Michal Rottenborn 66 Rottenborn
Jiří Polák 62 Polák
Václav Kalaš 37 Kalaš

Na začátku soutěže pořadatelé počítali s oceněním prvních tří soutěžících. Vzhledem k malému počtu účastníků se nakonec rozhodli ocenit pouze vítěze, který získal duální svítilnu od firmy Sky-Watcher.

Autor článku: Michal Rottenborn, Václav Kalaš
Aktualizace: 19. 8. 2013

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti