Západočeská pobočka

Přechod Venuše před Sluncem 6. června 2012

Ve středu 6. června 2012 budeme mít možnost spatřit na obloze velice mimořádný úkaz – přechod Venuše přes Slunce. Další tranzit této planety přes sluneční kotouč nastane až 11. prosince 2117, tedy za 105 roků. Tento úkaz se zařadí do série jediných dvou přechodů Venuše 21. století. První z nich se odehrál 8. června 2004 a z České republiky jsme jej mohli spatřit v celém svém průběhu. Na následujících odkazech naleznete informace a fotografie z pozorování přechodu Venuše přes Slunce z roku 2004, které napozorovali naši členové.


Přechod Venuše - jak ho vyfotografoval Libor Šmíd

Holub a Venuše - Martin Adamovský

Článek z roku 2004 - nejenom o fotografování tohoto úkazu

Jak jsme pozorovali v Plzni a Rokycanech 2004


Z České republiky spatříme jen poslední čtvrtinu úkazu v časných ranních hodinách po východu Slunce. To bude vycházet (pro Plzeň) v 5 hodin 0 minut 21 sekund letního času a 4. kontakt (okamžik úplného výstupu Venuše před slunečním kotoučem) nastane v 6 hodin 55 minut a 6 sekund (ve výšce 15,5° nad obzorem). Z téměř sedmihodinového trvajícího úkazu se v České republice mohou pozorovat pouze poslední dvě hodiny úkazu nad východním obzorem. Venuše bude sluneční kotouč opouštět z pravého horního okraje, jak je patrné z obrázku.


Zdroj: astro.cz

Úkaz se dá klasifikovat jako druh zatmění, neboť přes sluneční kotouč přechází neprůsvitný kruhový objekt, který ovšem oproti Měsíci ani zdaleka Slunce nezakryje. Na obloze přes bezpečný filtr spatříme na slunečním kotouči malý temný kotouček, jehož úhlový průměr je přibližně 30x menší než sluneční (asi 0.9') – toto pozorování lze provést očima např. přes speciální brýle na pozorování zatmění Slunce.

Mějte na paměti, že ať budete úkaz sledovat bez dalekohledu či s dalekohledem, nikdy nesmíte zapomenout na svoji bezpečnost. V opačném případě si můžete trvale poškodit zrak!

Jedinečný úkaz si samozřejmě můžete vychutnat v klidu svého domova. Můžete ale také vyrazit na některou z hvězdáren, které budou úkaz veřejnosti přibližovat i s výkladem. Více informací o možnostech pozorování tohoto nevšedního úkazu v Plzeňském kraji naleznete na následujících odkazech, které budou aktualizované těsně před samotným úkazem.


Facebooková stránka Západočeské pobočky České astronomické společnosti

Facebooková stránka Hvězdárny a Planetárium Plzeň

Webové stránky Hvězdárny v Rokycanech


Informace tohoto článku byly převzaty z letáčku, který vydala Česká astronomická společnost.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 8. 6. 2012

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti