Západočeská pobočka

Soví noc 2012

Členové ZpČAS se v pátek 9. března 2012 zúčastnili akce nazvané Soví noc vedené předsedou Nepomuckého Ornitologického Spolku (NOS) Václavem Kovářem. Jak již název napovídá, šlo o pozorování sov, kdy jsme během soumraku a pár prvních večerních hodin navštívili několik lokalit v okolí Nepomuku a zkoušeli lákat různé druhy sov na předem připravené nahrávky.

Zdroj: Ondřej Trnka

První zastávka se odehrála ještě za soumraku na lokalitě nedaleko Bukové hory u Měcholup. Zde jsme nejdříve lákali Kulíška nejmenšího, nejmenší evropskou sovu. Bohužel jsme jej viděli jen asi jednou přelétnout přes cestu, ale jinak se u nás nezdržel. Může za to zřejmě jeho veliká plachost, neboť při nepozornosti se často stává kořistí větších druhů sov a tak létá jen za soumraku, kdy ostatní druhy ještě neloví. Druhou lákanou sovou byl Puštík obecný. Několik se jich na houkání z našich nahrávek ozývalo a dvakrát dokonce jeden z nich přiletěl blíže. Většina ze zúčastněných měla možnost jej vidět při jeho příletu na větev, ze které nás chvíli pozoroval. Cestou ze stanovitě již bylo dost temno a tak jsme před příjezdem na hlavní cestu udělali krátké seznámení s noční oblohou pro členy ornitologického spolku.


Druhou lokalitou naší cesty byly lesy v okolí vrchů Vlčí jáma, V Kopaninách a Stírka jihozápadně od Nepomuku. I zde jsme zkoušeli lákat Puštíka obecného, ale vstřícnost místních jedinců nebyla tak veliká, neboť na naše nahrávky jen z dáli houkali, ale přiletět blíže se neodhodlali. Na konec našeho snažení jsme ještě zkusili v jednom lomu na okraji zmíněného polesí vylákat Výra velkého. Ani ten se však neukázal a tak jsme si alespoň vyslechli zajímavé povídání o jeho životních podmínkách a problémech s ochranou vajec před zvěří i člověkem.

I přesto že se nepodařilo spatřit tolik sov, kolik možná někteří očekávali, se jistě tato pro nás ne zcela obvyklá akce vryla do paměti. Potvrdili jsme si, že sledování zvěře v otevřené krajině, ač může být na první pohled jednoduché, závisí na mnoha věcech a zásadní roli hraje i štěstí. Pozorování absolvovalo sedm členů naší pobočky a dále čtyři milovníci přírody z Nepomucka včetně vedoucího Václava Kováře.

Autor článku: Ondřej Trnka
Aktualizace: 16. 3. 2012

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti