Západočeská pobočka

Členské příspěvky na rok 2012

Blíží se konec roku a s ním i jedna z povinností člena České astronomické společnosti – zaplatit příspěvky na následující rok.

Stejně jako loni se bude jednat o časově náročnou akci, neboť o výši příspěvku do společnosti rozhodl výkonný výbor ČAS teprve na svém zasedání 5. 10. 2011. Jejich výše zůstává stejná jako v roce 2011. Výdělečně činní členové v roce 2012 zaplatí 400 Kč, ti kteří mají nárok na slevu (studenti, důchodci, rodiče na mateřské a rodičovské) 300 Kč. I nadále platí, že členové ČAS budou dostávat zdarma časopis Astropis s vloženou přílohou Kosmické rozhledy.

Poměrně velká změna vás ale čeká, co se týká příspěvku pobočkového. Jedním z našich největších výdajů je totiž každý rok poštovné spojené s rozesíláním zpravodaje. Výbor pobočky se proto rozhodl, že vám dá na výběr ze dvou možností, jak se do vašich schránek (těch skutečných nebo počítačových) bude zpravodaj v budoucnu dostávat:

1) Pokud se rozhodnete, že nadále chcete dostávat zpravodaj v papírové podobě poštou, činí váš pobočkový příspěvek na příští rok 100 Kč. Výboru je jasné, že se jedná o krok nepopulární, ale dojde tím alespoň k částečné kompenzaci poštovného, které činí ročně 120 Kč na jednoho člena. Pokud zvolíte tuto možnost, nemusíte dělat vůbec nic a zpravodaj se k vám i v roce 2012 dostane v papírové podobě.

2) Druhou možností je nechat si zasílat zpravodaj pouze v elektronické podobě. Pokud zvolíte tuto možnost, zůstává váš pobočkový příspěvek pro příští rok ve výši 50,- Kč. Udělat pro to musíte jediné – zaslat na halir@hvr.cz svůj mail, na který chcete zpravodaj od ledna 2012 dostávat. Co získáte? Zpravodaj ve formátu pdf s plně barevnými fotografiemi (tištěná verze bude z ekonomických důvodů, až na výjimky, i dále černobílá), který si můžete dle potřeby vytisknout.

Uhradit příspěvky je nutno do 10. listopadu 2011!!!

Hradit příspěvky je možné přímo členům výboru pobočky (Česal, Jíra, Plzáková, Rottenborn, Trnka) nebo složenkou typu „C“ na adresu „Hvězdárna v Rokycanech, ZpČAS, Voldušská 721, 337 11 Rokycany“. U složenek je nutné uvést, v oddílu zprávy pro příjemce, účel platby, zvolenou variantu zpravodaje a u hostujících členů jejich kmenovou složku ČAS. (např: „západočeská pobočka-host pražská pobočka-kmen., zpravodaj elektronicky“, nebo „západočeská pobočka-kmen., zpravodaj papírově“). Komu není výše celkové platby zřejmá, může se s dotazy obracet na telefon Hvězdárny v Rokycanech (371 722 622) nebo na e-mail vybor@zpcas.cz.

V průběhu prosince by se ve vaší schránce měla objevit členská legitimace platná pro rok 2012. Pravděpodobně bude přiložena k Astropisu.

Vhodnou příležitostí pro osobní zaplacení bude pozorovací víkend na konci října v Rokycanech. V případě nezaplacení do výše uvedeného termínu končí Vaše členství ve společnosti i pobočce k 31. 12. 2011

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 4. 11. 2011

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti