Západočeská pobočka

Odpoledne s pobočkou

Oproti předcházejícím rokům se letos na Expedici v Bažantnici konalo pouze Odpoledne s pobočkou. Hlavní změnou bylo to, že účastníci soutěžili sami za sebe, nikoliv ve skupinách. Po několikaletém utužování týmového ducha, přišla změna v podobě utužování individuality. Pro vítěze bylo připraveno tričko pobočky a baterka na čelo, solární svítidla a další zajímavé ceny.

Prvním a nejvíce obávaným úkolem bylo rozpoznání předmětů po hmatu, ale ne pomocí rukou ale nohou. Připravené misky byly zakryty prostěradlem. O obsahu misek se velmi diskutovalo, nejvíce tipů bylo na slimáky a podobná zvířátka. Ve skutečnosti v miskách byla hlína, písek, štěrk, šišky, modelína, voda a obarvený kukuřičný škrob.

Ostatní tři disciplíny byly zaměřeny na rychlý pohyb. Proběhnout slalom s plnou PET lahví na destičce, která byla umístěna na tyčkách se zdál jako snadný úkol. Chůze po prknech byla již na loňské Expedici, letos byla prkna zkrácena a svázaná k sobě, což znemožňovalo dělat dlouhé kroky. Nejakčnější disciplínou bylo naplnění kelímku vodou pomocí víček od umělohmotných vajíček. Soutěžilo se ve trojicích, bodové hodnocení této soutěže mělo hodně velký vliv na celkové pořadí.

Jak je zvykem, každý soutěžící si odnesl nějakou cenu, poslední Václav Kalaš dostal jako cenu útěchy pytlík kyselých bonbonů. Věcné ceny se udělovali dokonce pro prvních pět míst. Letos byl problém ve vyhlášení vítěze, na prvním místě se umístili Michal Hron a Josef Hanuš. Na řadu přišel rozstřel, více PET lahví s vodou udržel Josef Hanuš a stal se vítězem.

Ke konci odpoledne byla ukázka fyzikálních pokusů, kde hrál hlavní roli ocet, jedlá soda a oxid uhličitý. Úspěšně jsme se pokusili o stavbu živého mostů z účastníků. Na závěr Marek připravil Hru na babu, předání baby spočívalo v plesknutí protivníka rukou namočenou v barvě na textil. Cílem hry bylo mimo zábavy vytvoření triček s otisky rukou účastníků tábora, které by jistě hodnotně přispěly do Expedičního archívu. Bohužel žádný z účastníku nenašel dostatek odvahy obětovat tričko a svojí čistotu.

Autor článku: Jakub Toman
Aktualizace: 8. 8. 2011

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti