Západočeská pobočka

Exkurze do technického muzea v Mnichově

V sobotu 18. června 20011 se uskutečnil zájezd do technického muzea v Mnichově. V muzeu bylo k vidění mnoho zajímavých exponátů. Povídání o zájezdu a exponátech najdete v příštím čísle Astronomických informací. Než dorazí AI do Vašich poštovních schránek, můžete si mezitím prohlédnout webovou fotogalerii:Technické muzeum v Mnichově

Izolační destičku, kabinu Mercury, měsíční vozítko lze spatřit v expozici kosmonautiky.
V době návštěvy muzea byla přístupná pouze jedna expozice astronomie, ale i přesto byly k vidění zajímavé exponáty např. Galileův dalekohled. Ve sklepních prostorách se nachází expozice dolů a težby. Zájemci o fyziku mohli navštívit několik místností s fyzikálními pokusy
Z dalších expozic jsem vybral Magdeburské polokoule, glóbus znázorňující nadmořské výšky a první lokomotivu světa "Raketu"

Autor článku: Jakub Toman
Aktualizace: 21. 6. 2011

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti