Západočeská pobočka

Geologicko-paleontologická vycházka

Západočeská pobočka České astronomické společnosti uspořádala pro svoji členskou základnu 30. dubna geologicko-paleontologickou vycházku do oblasti Berounska. Naším cílem byla prohlídka spojená se sběrem zkamenělin. Navštívili jsme lokality jako Čertovy schody, Na Plešivci, Barrandovy jámy a Svatý Jan pod Skalou, to vše za odborného dohledu a s odborným výkladem Štěpána Raka z Muzea Českého krasu. Více informací naleznete v posledním zpravodaji ZaČAS květen 2011.

Panoramatický pohled na areál lomu Čertovo schody, kde doposud funguje vápenka.
První zastávka na lomu Čertovy schody s vyhlídkou na celý areál.
Lokalita na Plešivci.
Lokalita Barrandovy jámy a Svatý Jan pod Skalou.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 18. 5. 2011

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti