Západočeská pobočka

Akce roku 2011

Na této stránce naleznete seznam akcí připravovaných na rok 2011, které pořádá, nebo na kterých spolupracuje Západočeská pobočka ČAS s jinými organizacemi. Seznam těchto akcí bude průběžně aktualizován v Kalendáři akcí. Pokud chcete být včas informováni, přihlaste se do naší konference.

 • v noci 3. / 4. ledna bude pro zájemce o pozorování meteorického roje Quadrantid otevřena hvězdárna v Rokycanech. Ráno můžete zůstat na částečné zatmění Slunce. Pozorování zatmění se také uskuteční v Plzni na Mikulce (zajišťuje HaP Plzeň) a před základní školou v Letinech (zajišťuje pobočka).
 • 21. 2. se v prostorách Hvězdárny a planetária Plzeň uskuteční další Astrovečer.
 • jarní pozorovací víkend se uskuteční 1. - 3. dubna na hvězdárně v Rokycanech. Jeho součástí bude v noci 2. / 3. dubna další ročník Messierovského maratónu. A pozor jedna změna - do celkového hodnocení budou zahrnuty i všechny "soukromé" maratóny členů pobočky, které vzniknou od 1. března až do výše uvedené noci!
 • 30. 4. se uskuteční paleontologická vycházka v okolí Berouna, zpráva o akci
 • 14. 5. se uskuteční ornitologická vycházka, fotogalerie I, fotogalerie II
 • 28. 5. od 14h se pobočka opět účastní "Dne dětí" ve Štěnovicích, zpráva o akci
 • 18. 6. zájezd do muzea v Mnichově, zpráva o zájezdu
 • na začátek července je plánováno tradiční putování po (ne)astronomických zajímavostech. Letos bude směrováno k našim východním sousedům na Slovensko.
 • v termínu 25. července - 7. srpna proběhne další ročník letní astronomické expedice pořádané HaP Plzeň a pobočka zde bude mít opět „svůj den“
 • pobočková fotografická výstava "Klenoty noční oblohy" bude ve dnech 28. srpna - 16. září k vidění v mázhauzu plzeňské radnice
 • v pátek 16. září a v sobotu 17. září nás čeká tradiční akce Dny vědy a techniky v Plzni
 • 23. 9. se naše pobočka bude opět účastnit Evropské noci vědců, tentokrát v Přešticích
 • podzimní pozorovací víkend se uskuteční 27. - 30. října na hvězdárně v Rokycanech
 • poslední letošní Astrovečer se uskuteční 21. listopadu od 18 hodin na tradičním místě

 • pobočka by se v průběhu roku měla významně podílet na Česko-Slovenském ročníku soutěže "Sviťme si na cestu...ne na hvězdy"

Kromě výše uvedených se samozřejmě mohou během roku uskutečnit další akce, např.návštěvy zajímavých výstav, o kterých zatím ještě nevíme a podobně.

Autor článku: Michal Rottenborn
Aktualizace: 22. 11. 2011

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti