Západočeská pobočka

20. výročí Rady vědeckých společností

K 20. výročí Rady vědeckých společností se 26. 10. 2010 uskutečnila v budově Akademie věd na Národní třídě vernisáž výstavy „Věda jako poslání i koníček“. Veřejnost se tak mohla každý všední den od 9 do 19 hodin seznámit s činností řady vědeckých společností, které právě sdružuje RVS. Na výstavě byly k vidění nejenom postery České astronomické společnosti, ale také astronomické exponáty související s činností Západočeské pobočky ČAS. Prezentovány byly astronomické fotografie nebo Keplerův model určený k pozorování Slunce. Z celkového počtu 74 vědeckých společností, které Rada vědeckých společností sdružuje, jich dodalo podklady pro postery celkem 26, včetně ČAS. Na výstavě byly k dispozici nové propagační materiály ČAS (barevné záložky, vizitky s astronomickou fotografií, letáky o distribuovaných výpočtech v astronomii a také starší letáky o světelném znečištění). Samotné vernisáže se účastnil předseda RVS prof. Hána, předseda Akademie věd prof. Drahoš a řada dalších významných hostů (viz přiložené fotografie).

Zároveň bych chtěl poděkovat paní Daně Kalistové za poskytnuté fotografie.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 30. 12. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti