Západočeská pobočka

Den s pobočkou

V pátek 13. srpna proběhl na Expedici v Bažantnici již tradiční Den s pobočkou.Pro účastníky byl opět připraven program rozdělený na dvě části, dopolední zaměřenou spíše na fyzikální pokusy a odpolední sportovní, určenou k protažení těla a zábavě.

Protože všichni přítomní měli za sebou pozorovací noc, neboť ze čtvrtka na pátek vrcholilo maximum meteorického roje Perseid, byl budíček posunut až na devátou hodinu. K rychlému vzbuzení spáčů se využil tekutý dusík uzavřený do PET lahve. Pokud jste již tento pokus někdy viděli či spíše slyšeli, jistě tušíte, že probuzeni byli všichni najednou. Po krátké expediční snídani a úklidu tábora se mladí astronomové seznamovali s tekutým dusíkem. Ten má teplotu -196°C, velmi rychle se vypařuje, a proto nesmí být v uzavřených nádobách (proto má takový úspěch pokud uzavřete tekutý dusík do PET lahve). Převáží se ve speciálních nádobách, které se nazývají devarky. Cena dusíku je pouhých 5 Kč za litr, bohužel ale pro běžného smrtelníka je tato látka nedostupná.

Všichni si proto vyzkoušeli, co se stane s gumovým medvídkem ponořeným do tekutého dusíku, jaká reakce proběhne, pokud se nalije tekutý dusík do misky s teplou vodou a jarem a samozřejmě si zopakovali výbuch PET láhve.

Fyzikální pokusy měly letos formu týmové spolupráce neboli...

Celý článek naleznete v Astronomických informacích "Září 2010"

Fotografie nám poskytl Jakub Toman.

Autor článku: Marek Česal
Aktualizace: 11. 10. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti