Západočeská pobočka

Vernisáž fotografické výstavy

Ve výstavních prostorech radnice v Rimavské Sobotě se uskutečnila 29. 6. 2010 vernisáž soutěžních snímků „Svieťme si na cestu, nie na hviezdy“ a také její české verze „Sviťme si na cestu, ne na hvězdy“. Více jak čtyři desítky fotografií jsou výběrem z fotografické soutěže „Sviťme si na cestu, ne na hvězdy“ pořádané v České republice a později na Slovensku.

Díky velmi dobré spolupráci mezi SZAA v Rimavskej Sobotě a ZpČAS mohla vzniknout velmi pěkná a zajímavá fotografická výstava, jejímž cílem je přiblížit problematiku světelného znečištění laické veřejnosti. Součástí výstavy jsou propagační materiály se stručnými informacemi o smyslu výstavy atd.

Výstava v Rimavské Sobotě bude k vidění do konce prázdnin a poté si ji bude moci prohlednout také veřejnost v Košicích. V následujícím roce se výstava pravděpodobně dostane i do České republiky.

Níže přikládám pár fotografií z vernisáže.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 5. 8. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti