Západočeská pobočka

Expedice Roma 2010

Možná někteří z vás již zaznamenali, že se chystá expedice do Německa za mimořádným zákrytem hvězdy planetkou Roma (472). Mimořádnost tohoto úkazu spočívá především v jasnosti zakrývané hvězdy, která činí 2,7 mag (vizuální jasnost). K úkazu dojde 8. července 2010 v pozdních večerních hodinách, kdy planetka Roma zakryje hvězdu delta Ophiuchus v souhvězdí Hadonoše.

Bohužel stopa stínu prochází západní Evropou a mine tedy naši republiku o pouhých několik set kilometrů (viz přiložená mapa). V průběhu asi tří minut projde přes Finsko, Německo, státy Beneluxu, Francii, Španělsko a Portugalsko.

Vzhledem k parametrům úkazu se očekává hojná účast na astronomických pozorování po celé Evropě. Roma se tak může stát nejlépe napozorovanou planetkou. Přát by mělo i počasí, protože k úkazu dojde v letních měsících, kdy je podstatně vyšší pravděpodobnost jasné oblohy.

Z těchto důvodů se členové Západočeské pobočky rozhodli zúčastnit této zajímavé expedice společně s pracovníky Hvězdárny v Rokycanech, Hvězdárny a Planetária Plzeň a členy Zákrytové sekce.

Pro všechny ostatní, kteří se nemohou připojit k této expedici, která bude navíc zpestřena návštěvou astronomických i neastronomických zajímavostí, jsme se rozhodli zprostředkovat jim průběh cesty tradičně formou reportáže, kterou budete moci sledovat na našich webových stránkách.

Jednotlivé mapy zobrazují stopu stínu planetky.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 6. 7. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti