Západočeská pobočka

Příběh planety Země

Jednu z velmi zajímavých výstav o geologické historii planety Země můžete shlédnout do 6. 7. 2010 ve výstavních prostorách hlavní budovy Národního muzea. Výstava je velmi zajímavá a poskytuje návštěvníkovi ucelený pohled nejenom na geologickou minulost planety Země, ale především geologickou historii České republiky. Řadu expozic doplňují geologické a paleontologické exponáty, které pocházejí z naší republiky. Za zmínku stojí i velice realisticky vytvořený model Koněpruského útesu nebo tropického pralesa, který je doplněný gigantickou stonožkou. Z geologického hlediska je velmi zajímavá expozice deskové tektoniky, včetně trojrozměrných modelů vrásnění. Mezi větší modely, které určitě nepřehlédnete, patří kostra dinosaura rodu Amargasaurus nebo model hnědouhelného močálu. Výstava se z mého pohledu velmi povedla a opravdu stojí za návštěvu, proto neváhejte a zajeďte se podívat do Národního muzea.

Bohužel si na adresu autorů neodpustím poznámku k expozici, která je věnovaná impaktům. Domnívám se, že video z produkce České televize o událostech Tunguskeho meteoru nepatří do prostor Národního muzea, které má šířit osvětu a vědomosti, nikoliv bludy.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 29. 5. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti