Západočeská pobočka

Volby výboru Západočeské pobočky ČAS

Dne 20. 3. 2010 proběhl na hvězdárně v Rokycanech tzv. volební víkend, na kterém si členská základna Západočeské pobočky České astronomické společnosti zvolila svoje vedení. Nový výbor bude pracovat prakticky ve stejném složení pouze s jedinou změnou, kdy Otu Kéhara vystřídá v jeho působení Mirka Plzáková. Otovi bychom chtěli ještě jednou poděkovat prostřednictvím našich webových stránek za jeho práci, kterou vykonal pro naši pobočku. Za zmínku stojí především webové stránky společnosti, které Ota vytvořil a které jsou na velmi profesionální úrovni. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se volebního víkendu účastnili nebo se za svoji neúčast omluvili, čímž nám dali najevo, že jim činnost společnosti není lhostejná.

Diskuze o činnosti pobočky, která se rozpoutala v průběhu dopoledne, byla velmi plodná a inspirativní. Nový výbor pobočky se pokusí zapracovat připomínky do aktivit společnosti. Také proto Vás všechny prosím, abyste si Vaše připomínky nenechávali pro sebe a pokusili se lépe komunikovat s výborem. Zároveň výbor společnosti žádá členskou základnu o vyšší zapojení se do aktivit společnosti, ať už svoji účastí na pozorovacích víkendech nebo na akcích, které jsou pořádány pro širokou veřejnost. Veškeré informace o našich aktivitách naleznete nejenom ve zpravodaji ale i na našich webových stránkách.

Krátké fotografické přiblížení voleb a následné přednášky Mgr. Pavla Najsera jsou společným dílem Ladislava Řeháka a Ondřeje Trnky.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 6. 5. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti