Západočeská pobočka

Vyhodnocení soutěže

Logo

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s dalšími astronomickými subjekty vyhlásila v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009 druhý ročník fotografické soutěže se zaměřením na problematiku světelného znečištění. Záštitu nad soutěží převzala Česká astronomická společnost.

Soutěž byla určena pro všechny fotografy bez rozdílu. Vedle fotografické soutěže bylo jejím cílem i získání co nejširšího fotografického podkladového materiálu týkajícího se problematiky světelného znečištění, který by měl být po skončení soutěže použit pro propagaci nápravy a průběžného zlepšování situace v oblasti světelného znečištění. Soutěže se zúčastnilo 71 autorů s celkovým počtem 388 fotografií ve třech základních kategoriích. V rámci druhého ročníku této soutěže byla vyhlášena ještě jedna soutěžní kategorie s označením „Reklama na tmu“. Cílem této kategorie bylo vytvořit obrazovou a zvukovou prezentaci upozorňující na problematiku světelného znečištění, která by se nechala prezentovat například jako předfilm před projekcí v planetáriu nebo před přednáškou s astronomickou tématikou pro oslovení širší veřejnosti.

Zároveň se organizátoři rozhodli uspořádat, podobně jako v prvním ročníku, soutěžní kategorii s označením „Cena diváků“, ve které měla veřejnost do konce února 2010 možnost zvolit si nejzajímavější soutěžní snímek. Absolutním vítězem této soutěžní kategorie se stal Michal Hubert z Blanska, který tak získal triedr od firmy Supra Praha s. r. o. Vítězství této fotografie pro některé z nás nebylo velkým překvapením, protože snímek získal zvláštní ocenění poroty již na konci roku 2009, kdy se vyhodnocovaly zbylé soutěžní kategorie.

Michal Hubert s triedrem od firmy Supra Praha.

Současně s vyhodnocením kategorie „Cena diváků“ byl vylosován jeden z účastníků internetového hlasování, který obdržel roční předplatné časopisu Astropis. Tím vylosovaným se stala paní Marta Betušová z Brna, která nám zaslala děkovný e-mail a který zajisté potěší každého člena České astronomické společnosti. Rád bych touto cestou poděkoval paní Betušové za krásná slova chvály na adresu ČAS a s jejím dovolením uveřejnil obsah jejího e-mailu.


Vážení přátelé,

děkuji za informaci o ceně ve fotografické soutěži "Sviťme si na cestu ... ne na hvězdy". Mám upřímnou radost, protože se o astronomii amatérsky zajímáme s manželem i zetěm už delší dobu a vlastníme rovněž jednoduché hvězdářské dalekohledy. Denně nahlížím do webových stránek ČAS, které mám mezi svými oblíbenými a proklikávám i všechny odkazy u Astronomického snímku dne. Patříme s manželem už mezi seniory (77 a 72 let) a tak Vaše stránky nám poskytují informace o nejnovějších objevech, projektech, spoustou fotografií rovněž estetické zážitky a udržují nás v pokoře před nekonečností vesmíru.

Ještě jednou upřímně děkuji a přeji bezoblačné noci a pracovní úspěchy.


Zároveň bych ještě jednou poděkoval všem soutěžícím za zaslané fotografie, sponzorům naší soutěže firmě Supra Praha s. r. o. a společnosti Astropis za krásné ceny a nakonec také všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na hladkém průběhu druhého ročníku soutěže.

Podrobné informace o dalších oceněných fotografiích naleznete na samostané stránce.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 20. 3. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti