Západočeská pobočka

Stáž na observatoři Hoher List

další den..

..reportáž ze čtvrtka 5. října 2006

Dnešní fotografická reportáž bude opravdu zajímavá, protože naše skupina se stala svědkem rekonstrukce druhého největšího pohyblivého radioteleskopu na světě. Kromě samotné návštěvy observatoře Effelsberg, kde naleznete 100 m radioteleskop, jsme absolvovali velice pěknou přednášku Michaela Winkhause o spektroskopii.


Naše skupina studentů a členů ZpČAS před stometrovým radioteleskopem

1) pomocí speciálního filtru, který jsme umístili před fotoaparát, jsme mohli vyfotografovat spojité spektrum ledkové svítilny
2) každý dostal svůj spektroskop a mohl pozorovat spektrální čáry jednotlivých chemických prvků
3) optická lavice na pozorování spekter plynů
4) katalog spekter různých hvězd
5) jednoduchý testík v určování spektrálního typu hvězd
6) diskuze nad výsledky testu byla někdy velice zajímavá
7) známkování výsledků testu
8) je opravdu tak veliký „100 m“
9) nový sekundární člen obřího radioteleskopu
10) krásný pohled na sekundární „zrcadlo“
11) střed radioteleskopu je umístěn zhruba ve výšce 70 metrů
12) manipulace s tak velkým tělesem v tak velké výšce je velice zajímavá
13) detail osazení
14) ještě jeden detail sekundárního „zrcadla“
15) odhadujeme, že rameno jeřábu muselo být vysoké asi 80 metrů
16) detail kompletně osazeného sekundárního „zrcadla“
17) celkový pohled na radioteleskop při cestě na parkoviště
18) přednáška o radiové astronomii v přednáškovém sále observatoře Effelsberg
19) radioteleskop je zasazen v pěkném údolí
20) „Pohled na svět v jiných barvách“
další den..

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 13. 10. 2006

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti