Západočeská pobočka

(Foto)soutěž pokračuje! Tak neváhejte a hlasujte.

V rámci Mezinárodního roku astronomie 2009 Západočeská pobočka České astronomické společnosti připravila druhý ročník fotografické soutěže se zaměřením na problematiku světelného znečištění „Sviťme si na cestu … ne na hvězdy“.

Cílem soutěže byla osvěta v problematice světelného znečištění a propagace správného osvětlení, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí. Záštitu nad soutěží převzala Česká astronomická společnost.

Soutěž byla určena pro všechny fotografy bez rozdílu. Vedle fotografické soutěže bylo jejím cílem i získání co nejširšího fotografického podkladového materiálu týkajícího se problematiky světelného znečištění, který bude i po skončení soutěže použit pro propagaci nápravy a průběžného zlepšování situace v oblasti světelného znečištění. Soutěže se zúčastnilo 71 autorů s celkovým počtem 388 fotografií. Podrobné informace o dalších oceněných fotografiích naleznete na webových stránkách soutěže.

Fotografií do soutěže přišlo opravdu velké množství, proto se porota rozhodla uspořádat ještě jednu soutěžní kategorii, která dostala označení "Cena diváků". Veřejnost má možnost zvolit si ten úplně nejzajímavější a nejzdařilejší snímek soutěže. Proto neváhejte a zapojte se i Vy do hlasování. Absolutní vítěz soutěže bude oceněn triedrem od firmy Supra Praha a jeden z hlasujících obdrží roční předplatné časopisu Astropis. Uzávěrka hlasování je 28.2.2010.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 11. 2. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti